Начало

Финансова интелигентност

д - р Таня Йорданова

Умения за управлението на личните финанси

ЗА МЕН

Здравейте!

Казвам се Таня Йорданова.

Divider Image

Щом сте тук, означава, че желаете да придобиете нови знания или да надградите своите умения за управлението на личните си финанси.

Ще намерите информация за обучения, семинари, ще прочетете статии, ще гледате видео материали с обща тема: управление на личните финанси.

Целите, които си поставяме

Умения за управление на личните си финанси

Divider Image

01ЦЕЛ

Да се създаде и полуляризира нов вид култура и образование в областта на личните финанси, в основата на които стои финансовата интелигентност.

02ЦЕЛ

Да се направи финансовата интелигентност достъпна за всеки – без ограничения на заложбите, възрастта, възможностите, социално положение и етнос.

03ЦЕЛ

Да се изследват и разработват нови подходи и методи в сферата на управление на личните финанси.

КАК

Обучението

Divider Image

Всички обучения се провеждат и в онлайн формат,

като се акцентира върху интерактивността, за да се задържи вниманието на аудиторията.

Американските психолози Раймонд Кател и Джон Хорн описват два вида интелигентност: флуидна и кристализирана. Флуидната интелигентност включва способността да мислим абстрактно, а кристалната се основава на факти. Според други автори има: логико – математическа интелигентност, лингвистична, визуално-пространствена, натуралистична интелигентност, музикална, екзистенциална, телесно-кинестична, интерперсонална, интраперсонална интелигентност, емоционална и интелигентност за справяне с проблеми.

Терминът финансова интелигентност, досега не е използван в научната литература и според нас, управлението на личните финанси, което се базира на финансовата интелигентност, включва няколко вида интелигентност: флуидна, кристална, математическа, лингвистична, емоционална, така също и интелигентността за справяне с проблеми.

Не се колебайте да се свържете с нас!

БЛОГ

КАКВО НОВО

Последни публикации

Divider Image