Обучения за повишаване на финансовата култура за деца и ученици

Обучения за повишаване на финансовата култура за деца и ученици

Управление на личните финанси

В съвременното общество е необходимо децата и учениците да придобият компетенции за управление на личните финанси, овладяване на основни знания и умения свързани с икономическия живот, както и формиране на предприемачески нагласи и вземане на инвестиционни решения.
Divider Image

Тренинг „Приказка за парите“ за деца от 6 г. до 10 г.

Целта на тренинга е, чрез колаборация на изкуство и наука: театър и финанси, децата се научават да различават модели на поведение при вземане на финансови решения. Формират се и предприемачески нагласи, както и инициативност. Дори да не се стигне до репетиции и представление, самото обсъждане и вживяването в отделните роли неусетно ще доведе до много по-пълноценно съпреживяване на историята.

Проектът „Приказка за парите“ за деца от 6 до 10 г. се финансира, чрез фонд „Култура“, програма „Творчески инициативи“.

Тренинг „Приказка за парите“ за ученици от 11 г. до 17 г. колаборация на изкуство и наука: театър и финанси.

Целта на тренинга е, чрез колаборация на изкуство и наука: театър и финанси, децата се научават да различават модели на поведение при вземане на финансови решения. Формират се и предприемачески нагласи, както и инициативност. Дори да не се стигне до репетиции и представление, самото обсъждане и вживяването в отделните роли неусетно ще доведе до много по-пълноценно съпреживяване на историята.

Обучения за придобиване на компетенции за управление на личните финанси от ученици

Целта на обучението е, учениците и студентите да придобият компетенции за вземане на решения за планиране, след анализ на финансова ситуация. След кратък теоретичен обзор, всеки участник работи по личен казус.