За нас

За нас

Какво е FINOLA.bg ?

Divider Image

За да отговорим на този въпрос, най-напред ще уточним, какво включва понятието „интелигентност“, колко вида интелигентност има, без претенции за изчерпателност, както и какво, според нас е „финансовата интелигентност“.

Интелегентността се определя, като способност за:
логически взаимовръзки; осмисляне на ситуация, както и възможност за самоосъзнатост; придобиване и ползване на нови знания; планиране и решаване на проблеми.

Американските психолози Раймонд Кател и Джон Хорн описват два вида интелигентност: флуидна и кристализирана. Флуидната интелигентност включва способността да мислим абстрактно, а кристалната се основава на факти. Според други автори има: логико – математическа интелигентност, лингвистична, визуално-пространствена, натуралистична интелигентност, музикална, екзистенциална, телесно-кинестична, интерперсонална, интраперсонална интелигентност, емоционална и интелигентност за справяне с проблеми.

Терминът финансова интелигентност, досега не е използван в научната литература и според нас, управлението на личните финанси, което се базира на финансовата интелигентност, включва няколко вида интелигентност: флуидна, кристална, математическа, лингвистична, емоционална, така също и интелигентността за справяне с проблеми.

Създател на FINOLA.BG е д – р Таня Йорданова. Д – р Таня Йорданова има академична преподавателска дейност, признат изследователски опит в областта на личните финанси. Нейната експертиза се допълва и от авторството на научни статии и доклади, както и практика като обучител в тази област. Наред с това, промяната в нейното професионално развитие верифицира важността на управлението на личните финанси, при вземането на значими житейски решения.

Животът не винаги протича линейно. Не винаги мечтите се сбъдват. Или се сбъдват със закъснение.

В професионален план д-р Таня Йорданова притежава двадесет години опит, като фармацевт. Причината да стане фармацевт е трагично събитие в детство ѝ. Когато е на десет години, семейството ѝ претърпява автомобилна катастрофа, след като заспал шофьор, навлиза в платното за насрещно движение. От опита си в аптека  придобива умението да бъда прецизна към детайлите, както и възприемането на реда, като метод за ефикасност в работата.

През 2008 г. отново се връща на студентската скамейка. Завършва бакалавърска степен по маркетинг и магистърска по финанси. През 2020 г. успешно защитива дисертационен труд със заглавие „Моделиране поведението на домакинствата при вземане на решения за спестяване и инвестиране“ в СА „Д. Ценов“ гр. Свищов, катедра „ Финанси и кредит“.

Научните ѝ интереси са в областта на личните финанси. Като изследовател, прилага  интердисциплинарен подход за изследване риска, като фактор за вземане на инвестиционни решения. Автор на научни публикации в областта на личните финанси. Хоноруван преподавател. Сертифициран инвестиционен консултант. Серифициран обучител по социални умения.

В практиката си, извън дейността по обучения, семинари и уоркшопи в сферата на личните финанси е сертифициран медиатор и притежава опит като такъв в Център за спогодби и медиация в СГС и СРС.

Освен чрез научни подходи изследва темата за личните финанси и в художествени текстове. В нейна пиеса, която е номинирана в конкурс на НБУ, изследва динамиката на семейните отношения през призмата на парите.

Връзката на жените с парите е връзка със самите себе си. Как се отнасяме с тях, отразява как оценяваме себе си. Ако не контролираме парите си излагаме на риск кои сме, какво заслужаваме. Темата за управление на личните финанси, върху която се фокусира, налага да се очертае взаимоотношенията ѝ в личен план с парите:

  • на двадесет години – това е период, в който се правят важни житейски избори какво да се учи и избор на партньор, друг човек взема решенията вместо нея;
  • на тридесет си тръгва от ситуацията, в която е попаднала, вследствие от бездействието си преди десет години;
  • на четиридесет започнв отново да учи;
  • през 2020 г. защитава дисертационен труд в областта на личните финанси – изследва рискът, като детерминанта при вземане на решения за спестяване и инвестиране.

Целите, които си поставяме са:

  • Да се създаде и полуляризира нов вид култура и образование в областта на личните финанси, в основата на които стои финансовата интелигентност.
  • Да се направи финансовата интелигентност достъпна за всеки – без ограничения на заложбите, възрастта, възможностите, социално положение и етнос.
  • Да се изследват и разработват нови подходи и методи в сферата на управление на личните финанси.

КОНТАКТ

ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

Връзка с нас

Divider Image

Всички обучения се провеждат и в онлайн формат,

като се акцентира върху интерактивността, за да се задържи вниманието на аудиторията.